ارسال شده توسط:aryaz | تاریخ:02-20-2016
  مدیریت بازاریابی تدوین استراتژی عملیاتی بازاریابی تدوین استراتژی های حضور رقابتی در بازار تعریف بسته های محصولی و خدماتی   طراحی و مدیریت فرایندهای پیشبرد فروش(پروموشن ) تعریف اهداف و استراتژی پیشبردی شرکت با شبکه توزیع و فروشندگان طراحی روش های ترغیب شبکه توزیع و فروشندگان و فرایندهای اجرایی انها مشارکت در اجرای طرح های پیشبرد فروش اجرای پروژه های پروموشن و سمپلینگ اجرای کلیه ی امور تبلیغاتی شامل تابلو، ماکت ، دنگلر، استیکر و غیره   طرح های توسعه محصول و برند: طرح های مطالعات کیفی منتج به…
بیشتر
0 دیدگاه
استراتژی بازار
ارسال شده توسط:aryaz | تاریخ:01-05-2016
بیشتر
0 دیدگاه