شرکت داروسازی باریج اسانس
ارسال شده توسط:aryaz | تاریخ:05-15-2016
بیشتر
0 دیدگاه
ارسال شده توسط:aryaz | تاریخ:02-20-2016
مدیریت برند تعریف ساختار برند جایگاه سازی برند توسعه برند تصویر سازی ذهنی برند تدوین برنامه ارتباطات یکپارچه برند (IMC ) تدوین و اجرای مدل معرفی برند ( Brand Launch Show) استراتژی تبلیغات تدوین برنامه های استراتژیک تبلیغاتی( برنامه ریزی کمپین ، رسانه، ...) برنامه ریزی ارتباطی و بودجه بندی رسانه ای مدیریت پیمان اجرا و پیاده سازی برنامه های تبلیغاتی (ATL و BTL) ارزیابی و تحلیل رسانه های تبلیغاتی ( کمی و کیفی) طراحی خلاق پیام تبلیغات
بیشتر
0 دیدگاه
مشاوره برندینگ
ارسال شده توسط:aryaz | تاریخ:01-05-2016
بیشتر
0 دیدگاه