برندینگ (برندسازی) و تبلیغات

مدیریت برند

 • تعریف ساختار برند
 • جایگاه سازی برند
 • توسعه برند
 • تصویر سازی ذهنی برند
 • تدوین برنامه ارتباطات یکپارچه برند (IMC )
 • تدوین و اجرای مدل معرفی برند ( Brand Launch Show)

استراتژی تبلیغات

 • تدوین برنامه های استراتژیک تبلیغاتی( برنامه ریزی کمپین ، رسانه، …)
 • برنامه ریزی ارتباطی و بودجه بندی رسانه ای
 • مدیریت پیمان اجرا و پیاده سازی برنامه های تبلیغاتی (ATL و BTL)
 • ارزیابی و تحلیل رسانه های تبلیغاتی ( کمی و کیفی)
 • طراحی خلاق پیام تبلیغات
0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: